This is a free Purot.net wiki

Bilaletdin

Bilaletdin (Ämer Bilaletdin)

Ämer Bilaletdin
Työskentelen Pirkanmaan ELY-keskuksessa erikoistutkijana.

emir.bilaletdin@ely-keskus.fiDescription

Ikaalisten reitin hankkeessa tehtäväni on edistää vesienhoidon vesiensuojelutoimenpiteiden toteutumista mm. erilaisten laskentamallien avulla.
KOTOMA-malli käyttää paikkatieto-ohjelmistoja määrittämään ne peltolohkot, joilla on suuri eroosioriski ja joista irtoaa eniten ravinteita vesistöihin. Paikkatiedon avulla määritellään myös mitkä vesiensuojelutoimenpiteet soveltuvat kullekin peltolohkolle. Näitä ovat mm. suojavyöhykkeet, lannan levitys, säätösalaojitus, rakennekalkitus (tulossa) ja kasvipeitteisyys (tulossa).
VEMALA-mallin avulla voidaan laskennallisesti selvittää kuormitustiedot ja vedenlaatu valuma-alueella sekä kuormitusmuutosten vaikutus alapuoliseen vesistöön.

Friends


Wall

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.