This is a free Purot.net wiki
  • View:

Käsiohjelma, kartta

Discuss & brainstorm

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.

Karttalinkki tapahtumapaikalle:
http://sometime.fi/index.php/karttali...
viime vuoden sivuilta, voisiko tuota hyödyntää, kun tapahtumapaikka ei kerran ole muuttunut viime vuodesta?