This is a free Purot.net wiki
  • View:

Käsiohjelma, kartta

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Karttalinkki tapahtumapaikalle:
http://sometime.fi/index.php/karttali...
viime vuoden sivuilta, voisiko tuota hyödyntää, kun tapahtumapaikka ei kerran ole muuttunut viime vuodesta?
SusannaHei SusannaHei   (05.05.2011 12:04)