This is a free Purot.net wiki

ELY_Makynen

Anne Mäkynen
Töissä Pirkanmaan ELY-keskuksen vesiyksikössä ja apuna toimintaohjelman laadinnassa sekä sihteerin roolissa neuvottelukunnan kokouksissa.Description

Töissä Pirkanmaan ELY-keskuksen vesiyksikössä ja apuna toimintaohjelman laadinnassa sekä sihteerin roolissa neuvottelukunnan kokouksissa.

Friends


Wall

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.