This is a free Purot.net wiki
  • View:

Task Force: Liveraportointi + etäosallistujat

Tämän sivun tarkoituksena on luonnostella ja kertoa millainen Sometime 2011 - Task Force tulee olemaan.

Mikä Task Force?

Neljännen miitin aikana kannatusta sai ajatus, että kasaisimme oman ryhmän vastaamaan tapahtuman live-raportoinnista ja etäosallistujien palvelemisesta.

Nakki kokoon huutelusta heilahti ajatuksen esittäjälle, eli Toni Nummelalle. Mukaan saa liittyä kuka tahansa. Ilmota halukkuudestasi esim Twitterissä @toninummela tai huutele hashtagille #sometime2011 ja kerro mitä haluaisit tehdä. Tiimi ei välttämättä ennen tapahtumaa juurikaan näe face-to-face vaan valmistelu tehdään some-työkaluilla.

Task Forcen avoin Facebook-group:
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_198152433548525

Katso myös:

* Tiimin jäsenet

Task Force tehtävälista (Facebook):
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_198152433548525&view=doc&id=205866459443789

Task Force kalustollista (Facebook):
https://www.facebook.com/home.php?sk=group_198152433548525&view=doc&id=205840196113082

Tiimin arvot

Tiimin toiminta lähtee yhteisistä arvoista. Arvot mahdollistavat priorisointia ja selkeyttävät tapaa reagoida eri tilanteisiin. Arvot olisi hyvä olla selvillä viimeistään tapahtumapäivänä.

Näitä arvoja ehdotamme tiimille:
  1. Aktiivisuus
  2. Avoimuus
  3. Rohkeus
  4. Rentous

Seuraavat otsikot avaavat arvoja ja perustelevat miksi arvo on mukana.

Aktiivisuus

Havainnoidaan, seurataan ja reagoidaan. Ollaan aktiivisia ja raportoidaan. Moni ei pääse paikalle ja me olemme valvomassa tapahtumassa heidän etujaan. Mitä sinä haluaisit, jos seuraisit etänä?

Mahdollisuus / tapa reagoida etäosallistujiin paikanpäällä. Tämä rohkaisee & kannustaa myös etäosallistujia osallistumaan ja pysymään linjoilla.

Avoimuus

Mahdollistetaan ja rohkaistaan uusien ilmiöiden syntymistä myös spontaanisti varsinaisten osallistujien keskuudesta. Mietitään miten voisimme parantaa toteutusta tai ideaa, jotta se palvelisi etäosallistujia paremmin.

Materiaalillisesti osallistujat sekä etänä että lä...snä pitäisi päästä mahdollisimman tasa-arvoiseen asemaan. Ts. kamat, jotka paikallaolijat näkee, pitäisi pystyä välittämään mahdollisimman samalla tavoin myös etäälle.

Rohkeus

Pistetään itsemme peliin. Improvisoidaan ja uskalletaan.

Käsikirjoituksesta poikkeavaan ja spontaaniin toimintaan pitää pystyä taipumaan myös etälähetykseen, jotta etäolijat pysyvät mukana improvisoinnin sattuessa.

Rentous

Nämä ovat kuitenkin vain talkoot. Tämä on hyvä harjoitus tosipaikan tullen.

Autetaan toisiamme. Ihmiset saavat tehdä mokia. Nauretaan mokille ja korjataan jos on tarpeen. Me opitaan, osataan ja perhana pidetään hauskaa samalla!

Kattaa kaikki edelläolevat kohdat. Ei tosiaan verenmaku suussa. Lepposasti ja hyvällä hengellä eteenpäin!

 

 

Arvojen ensimmäinen draft by @toninummela

Selventävät kommentit / perustelut by @lindstorm (kursiivilla)
 

Tehtävät

Tähän on listattu ajatuksia pääpiirteittäisistä tiimin tehtävistä.

Tiimin tehtävänä on:

  1. suunnitella ja toteuttaa kätevät etäosallistumisvälineet Sometime2011-tapahtumaan
  2. opastaa ja ohjata osallistujia välineiden käytössä
  3. koota tapahtuman aikana yhteisöllisesti tuotettua viestintää
  4. raportoida tapahtuman aikana mitä tapahtuu, mikäli yhteisö ei tätä tietoa tuota
  5. huolehtia, että sivutuotteena nettiin syntyy mahdollisimman automaattisesti materiaalia, johon voi palata tutustumaan tapahtuman jälkeen

Storify-upotuksen esimerkki

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Pistetäänpäs tänne muistiin Task Force -verkkopalaverin muistio 23.5. klo 20-> (en muistanut itse mennä mukaan...): http://muistio.tieke.fi/boNVTzDXTE
jal53   (23.05.2011 23:16)
 

@hponka Näyttääpi aika kivalta muuten tuo Storify!
anonymous   (27.04.2011 21:06)
 

@oniitamo Purot.net tukee Storifya suoraan muu-sisältöalueen kautta. Lisäsin esimerkin sivun loppuun.
hponka hponka   (27.04.2011 20:46)
 

@vousa: Hyvä idea. Aletaan kasaamaan.
toninummela   (26.04.2011 22:09)
 

Saisiko johonkin dokumenttia mihin hahmotella kalustoa? Voisi jo vähän suunnitella etukäteen mitä vaatisi, että kaikista tiloista olisi streamaus verkkoon. (@vousa)
anonymous   (26.04.2011 22:01)
 

Olisko Storifysta jotain hyötyä sisältöjen aggregointiin. Stoorit pitäisi pytyä "embeddaamaan" mille tahansa sivuille, mikä olisi kätevää...
oniitamo oniitamo   (26.04.2011 20:41)
 

Esimerkki miten Cover it Livellä voi rapoilla.
oniitamo oniitamo   (26.04.2011 20:38)
 

Miten syntyviä sisältöjä ja mediavirtoja saataisiin helpoiten aggregoitua yhteen sijaintiin netissä ja Sometimen www-sivuille?
oniitamo oniitamo   (26.04.2011 20:30)
 

No jos @personaleu ei striimailisi Bambuseriin SomeTimesta, niin hämmästyisinpä suuresti...
jal53   (03.04.2011 13:00)